5% הנחה על כל החנות לרוכשים/פונים דרך האתר

בחירות “לארגון גולשי הגלים

'בחירות

בישיבה האחרונה של חברי ארגון גולשי הגלים הוחלטו החלטות הנוגעות לכל מתחרה בסבב וכמו כן והוחלט שבתאריך 4.9.08 יתקיימו בחירותלארגון.רשאים להצביע ולהיבחר לוועדות השונות חברי ארגון בלבד, קרי – כל מי ששילמו דמי חבר לארגון בסך 150 ₪, ניתן להירשם עד שבוע לפני הבחירות.

הבחירות לארגון גולשי הגלים בישראל נדחו וייתקיימו ביום חמישי 18.9.08 בשעה 30 : 17 במשרדים ברחוב הירקון 67 בת”א.

 


 

חשוב מאוד :
רשאים להצביע ולהיבחר לוועדות השונות חברי ארגון בלבד, קרי – כל מי ששילמו דמי חבר לארגון בסך 150 ₪, ניתן להירשם עד שבוע לפני הבחירות.
זכות הצבעה תעשה אך ורק בכפוף להוכחת תשלום על חברות באיגוד.

 


 

רישום דמי החבר והתשלום יעשה גם הוא דרך משרדי “אילת” אצל ענת קרמש .
פקס משרדי “אילת” 03-5744154 טל. 03-5746696 

בישיבה האחרונה של ארגון גולשי הגלים בישראלהוחלטו החלטות הנוגעות לכל מתחרה בסבב והוחלט שבתאריך 4.9.08 יתקיימו בחירות לארגון.

להלן פרוטקול של הפגישה.
פרוטוקול סיכום פגישה – ארגון גולשי הגלים מיום
 21.7.2008

נוכחים : עו”ד הדר מרלי – יו”ר, בן צרפתי, עידן קורצמן, עדי גלוסקא, אביב ואקנין, שי שלום, דבי מלצר, רפי ימין, לירון לוסקי, אלמוג ניר, שי אילוז, איילון וסדיאס, אורנה לוין, ארתור רשקובן, משה ראובני, עופר מלצר, בועז תמיר, אלי חזות, בן ראובני, גיל זילכה, 
קובי חיים, אילנה ס.

מוזמן: מעוז טל – ס. יו”ר “אילת”

על סדר היום:
דיווח יו”ר 
דיווח מעוז טל על חוק הספורט, נהלים, תקנון, התאחדות “אילת”, נוהל בחירות.

יו”ר הארגון הדר מרלי פתח בסקירה על סבב התחרויות בארץ ובחו”ל.
הדר הסביר שבניגוד לתוכנית, התקיימו מעט תחרויות עקב תנאים אשר אינם מאפשרים קיום תחרות (גלים נמוכים) ושיתוף פעולה עם נותני חסות בעייתיים.
סקירה לגבי נסיעת נבחרת ישראל לתחרויות בחו”ל, אליפות עולם תתקיים בפורטוגל החל מ-11.11.08, אליפות אירופה תתקיים במרוקו ב-28.11.08.
שיתוף הפעולה עם התאחדות “אילת”, בחירת ספורטאים מצטיינים, קורסי מדריכים והסיוע שניתן בכל התחומים לרבות סיוע למאמן.
אימוני הנבחרת תחת המאמן עדי גלוסקא. 
אתר האינטרנט של הארגון – סוכם: איתי בלושטיין + שי אילוז ישדרגו את האתר,
וכן יעדכנו את אתר הגלישה בתוך אתר “אילת”.
מוזמנים להכנס לאתר המתחדש דרך אתר “אילת” http://www.ayelet-sport.org.il/
וכמובן באתר http://www.isa.org.il/

מעוז טל :
1. כל עוד גולשים מגיעים לתחרויות ללא בדיקות רפואיות, כל העוסקים בארגון התחרות נחשבים ל”עבריינים” ומסתכנים באחריות ישירה לכל אירוע שחס וחלילה יקרה.
כנ”ל ביטוח רפואי, הגולשים מחוייבים בביטוח תאונות אישיות שנתי בכל תחרות בה מופיע שם הארגון, גם אם הארגון של התחרות נעשה ע”י עירייה מקומית.
2. יש צורך בהקמת צוות ניהול תחרות על מנת שהדבר לא יפול על כתפיים יחידות.
3. קורס מדריכים – יש למנות רכז ענפי מטעם הארגון. רק רכז ענפי רשאי להעביר את החלק המעשי עם סיום החלק העיוני .
4. יש להכין רשימה של שופטים, לא בעלי אינטרס, באיגוד אשר יהוו שלד שינהל את התחרויות. כמו כן, יש לקבוע רמת דרוג שופטים, לקיים סמינרים לשופטים ולקבוע רמת שכר המגיעה לשופט בתחרות.

בחירות :

* הוחלט ע”י כל הנוכחים לקיים בחירות ב 4 בספטמבר 2008, מקום הפגישה יקבע בקרוב.
* עד 14 יום ממועד תאריך הבחירות יוכלו המועמדים להגיש בקשת מועמדות. הבקשה תכלול קורות חיים, פרטים ואישורים על השכלתם, ניסיונם, תחום עיסוקם וכיצד הם רואים את הארגון ביום שלאחר הבחירות – מטרות, יעדים, דרכי פעולה.
רשאים להצביע ולהיבחר לוועדות השונות חברי ארגון בלבד, קרי – כל מי ששילמו דמי חבר לארגון בסך 150 ₪, ניתן להירשם עד שבוע לפני הבחירות.
* רק חברים מגיל 18 ומעלה רשאים להצביע ולהיבחר בבחירות.
* דמי חבר כולל ביטוח יעמדו על 230 ₪ לשנה. 
* זכות הצבעה תיעשה אך ורק בכפוף להוכחת תשלום על חברות באיגוד.
* לא יוכל להיבחר לוועד או לכל תפקיד אחר בארגון כל מי שיש לו קשר עיסקי ישיר או עקיף עם ארגון הגלישה ועם גולשים, ציוד גלישה או בעל אינטרס כלשהו בפעילות העמותה.

* תוקם ועדת בחירות בראשות נציגי “אילת”.
כל המועמדים יעבירו את בקשת המועמדות למשרדי “אילת” לידי ענת קרמש – מזכ”ל “אילת”, עד 14 יום לפני מועד הבחירות, היינו עד ליום 21.8.08. 
“אילת” שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון את המועמדים לפני מועד הבחירות על מנת לעמוד על כוונותיהם ורצינותם של המועמדים.
* רישום דמי החבר והתשלום יעשה גם הוא דרך משרדי “אילת” אצל ענת קרמש .
* התשלום יועבר בצ’ק או במזומן בלבד לפקודת ארגון גולשי גלים ויוצאו קבלות של ארגון גולשי גלים כנגד כל תשלום.

הבחירות הינן חשאיות. יבחרו עד 5 חברים להנהלה מהן לפחות אישה אחת. לאחר מכן ייבחר יו”ר מתוך הוועד החדש. 
ייבחרו 3 חברים לוועדת ביקורת, לא יכול להיבחר מי שנבחר לועד הארגון.
ההנהלה תחליט על מורשי החתימה בישיבתה הראשונה וכמו כן תשנה את תקנון 
הארגון (כיום תקנון מצוי) כך שיתאים לשינויים ברוח היום, תקבע נהלים וקריטריונים 
ותביא אותם בפני האסיפה הכללית.
* לאחר הבחירות תוקם ועדה לחיפוש מנכ”ל. הועדה תכלול נציג מהארגון ונציג מ”אילת”.

פקס משרדי “אילת” 03-5744154 טל. 03-5746696 
e-mail : ayeletsport1@bigfoot.com

רשם : מעוז טל 
העתקים:
מר אריק קפלן – יו”ר “אילת”
למשתתפים

שיתוף הכתבה:

כתבות נוספות

download

תחרות Billabong Pro Tahiti 2017

תחרות Billabong Pro Tahiti 2017 עוד...
download

תחרות Oi Rio Pro 2017

תחרות Oi Rio Pro 2017 הגולשים...
download

דרור מנגל מפרק את באלי

1 יומן מסע  לבאלי-אינדונזיה-פרק מ”א מתארגנים...
download

שנת 2017 בסבב WSL

שנת 2017 בסבב ה WCT העולמי...
דילוג לתוכן