גריפ שייפרס FRONT FOOT PAD PACEY ECO

Shapers Shapers

אביזרי גלישה

New product

ROUND TAIL 3 PIECE Expand

גריפ שייפרס FRONT FOOT PAD PACEY ECO

פרטים נוספים

300.00 ₪‎

כולל מע״ם

גריפ שייפרס FRONT FOOT PAD PACEY ECO

גריפ אקולוגי