נבחרת אינטרסרף גברים -  Team Intersurf

נבחרת אינטרסרף נשים -  Team Intersurf

נבחרת אינטרסרף גרום -  Intersurf Grom Team

נבחרת אינטרסרף סקייטבורד -  Intersurf Skateboard Team