טל ענבי

טל ענבי הבן של..
אחראי על כל עולם התיקונים של אינטרסרף.
טל גולש מגיל 10 בחוף הביתי של תל ברוך.
טל הוא מחשב מהלך בכל הנוגע לסרטי גלישה...