תמונת השבוע - ליאור קטה

צילום - מני תורן צלם הגולשים