תמונת השבוע

גולש: דין אלמוג ב laidBack

צילום: מיכל לוי