8.8.2014 תמונת השבוע - שלומי גבאי

צילום - מיכל לוי